8

ĐĂNG KÝ THAM GIA TÌNH NGUYỆN VIÊN
Trước những diễn biến phức tạp của Covid-19, để chia sẻ khó khăn với người dân vùng dịch. Chúng tôi mong muốn sẽ nhận được nhiều sự góp sức của mọi người để nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh.
Sự thành công của dự án một phần đến từ sự nỗ lực và cống hiến của các bạn.
Hãy đăng kí theo các thông tin dưới đây để trở thành tình nguyện viên cùng chúng tôi.